Būvniecības nozares digitalizācija

Okt - 01
2017

Būvniecības nozares digitalizācija

Ko tu teiktu, ja būtu iespēja ietaupīt 33% no ēkas būvniecības un ekspluatācijas izmaksām? Papildus samazinot būvmateriālu un būvkonstrukciju piegādes laiku par 50% un samazināt siltumnīcas gāzu emisijas par 50%? Iespējams tu teiksi, ka tas nav reāli, bet tieši to ir apņēmusies Lielbritānijas valdība panākt būvniecības nozarē līdz 2025.g. Mums nav jāgaida līdz 2025.gadam vai jābrauc uz Lielbritāniju. Šādas iespējas projektos ir pieejamas jau šodien un tepat Latvijā un to sauc BIM.

Building Information Modeling (BIM) jeb latviski būves informācijas modelēšana ir process vai paņēmiens, kā pārvaldīt  būvprojektu dzīves cikla informāciju. Tā ir atšķirīga pieeja būvniecības projekta cikla realizācijai no līdz šim pastāvējušās, izmantojot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas. Būvniecības digitalizācijas jeb BIM procesu ieviešana notiek visā pasaulē un to, galvenokārt, raksturo 3 pamat lietas:

  1. Ēkas vai būves digitāla modeļa izstrāde (3D);
  2. Nepārtraukts datu apmaiņas process visā projekta dzīves ciklā (no idejas līdz nojaukšanai);
  3. Būvniecības projekta procesu automatizācija un digitalizācija (API, vizuālā programmēšana, automātiskie rasējumi un modelēšanas rīki, virtuālā realitāte, droni, lāzera skeneri, roboti, 3D printeri u.c.)

3D vide

Bieži vien ēkas vai būves 3D modelis tiek dēvēts par BIM, bet patiesībā tā ir tikai viena no sastāvdaļām. To drīzāk var uztvert kā trauku, ko būvprojekta realizācijas procesā piepildām ar datiem. Neapšaubāmi 3D vide ļauj vieglāk pamanīt dažādas nepilnības projektā un laicīgi tās novērst, taču tas vienalga ir atkarīgs no cilvēka vai šīs priekšrocības tiks izmantotas. Šobrīd tirgū ir plašs BIM programmu piedāvājumu klāsts kā arhitektiem, tā arī ēku konstrukciju inženieriem, iekšējo un ārējo tīklu inženieriem. BIM programmas piedāvā ne tikai 3D vidi, bet arī dažādus rīkus informācijas apstrādei, produktu un datu bibliotēkas un integrācijas ar citām BIM programmām.

Datu apmaiņa

Integrēta datu apmaiņa visa būvniecības cikla laikā ir BIM efektivitātes pamatā. Ko tad nozīmē datu apmaiņa un kāpēc tā ir svarīga? Pirmais datu apmaiņas līmenis ir starp projektētājiem, tādejādi samazinot dublējošo darbu apjomu un dažādu kļūdu parādīšanos tā rezultātā. Piemēram, arhitekts izstrādā ēkas modeli un sagatavo nesošo konstrukciju IFC failu, kā arī ēkas kopējo IFC failu. Būvinženieris nesošo konstrukciju IFC modeli var nokonvertēt uz attiecīgu programmu un turpināt konstrukciju izstrādi. Būvinženieris nesāk modelēšanu no jauna, bet turpina strādāt uz arhitekta izstrādātā modeļa bāzes.  Kopējā arhitektūras modelī inženieris var labāk izprast arhitekta ieceri par ēkas/būves funkcionalitāti, tādejādi piedāvājot labākus risinājumus konkrētajam projektam. Tas samazina projekta izstrādes termiņus, kā arī samazina kļūdas un dažādu modeļu atšķirības, kas rodas atkārtoti modelējot. Arhitektam ir vieglāk pārbaudīt vai inženiera izstrādātais modelis nekonfliktē ar citām projekta sadaļām. Šie ieguvumi atspoguļojas arī objektā- mazāk nepilnību projektā nozīmē mazāk dīkstāves un precīzāku plānošanu būvniecības stadijā.

Ne mazāk svarīgi ir nākošie datu apmaiņas līmeņi starp projekta vadību, konstrukciju, būvmateriālu ražotājiem un būvnieku, kā arī loģistikas uzņēmumiem, kuriem ir pieejami precīzi dati par pārvadājamo kravu un piegādes laikiem. Apmainot datus ar vēl plašāku loku projekta dalībnieku, projekta pievienotā vērtība un efektivitāte palielinās. Piemēram šādus datu modeļus un integrācijas var izmantot akustikas aprēķiniem, apgaismojuma projektēšanā, LEED un BREAM aprēķinos, būvobjekta darba drošības palielināšanai, izmaksu aprēķiniem, ēkas ekspluatācijā, datu analītikā, ko var izmantot nākotnes projektos u.c.

Viens no BIM principiem ir vienota projekta datu vide jeb CDE (Common Data Environment). Par CDE aizvien vairāk tiek izmantoti dažādi mākoņdatu pakalpojumi, kā Google Drive, Office 365, Podio, Trimble Connect, A360, Aconex, 3drepo, BIMx un daudzas citas. Dažas no platformām ir universālas projektu menedžmenta platformas kuru pamatā ir komunikācijas vadība, plānošanas rīki un datu apmaiņa.  Savukārt citas ir nozares speciālistu izstrādātas platformas ar  specifiskiem, būvniecības projektiem nepieciešamiem rīkiem.

 

Automatizācija un digitalizācija

               Šī ir apjomīga un plaša tēma, pie kuras noteikti atgriezīsimies citos bloga rakstos. Pēc būtības šo BIM daļu var dēvēt arī par “Industry 4.0”. Tas ir aktuāls virziens ražošanas tehnoloģiju automatizācijā un datu apmaiņā. Pirmkārt tas jau tieši attiecas uz konstrukciju ražošanu. Arī ēkas/būves būvniecības procesu mēs varam uzskatīt par sava veida ražošanu. Līdzīgas tendences ir novērojamas arī projektēšanas procesu attīstībā.

Apskatot atsevišķus būvprojekta dzīves cikla posmus mēs varam identificēt konkrētas lietas automatizācijas un digitalizācijas  ieviešanai.  Piemēram, projektēšanā ir pieejamas speciālas programmas, kas ļauj automatizēti izstrādāt, un pats galvenais, automatizēti modificēt, ēkas un to konstrukciju ģeometriju. Tāpat ir jau pieejamas programmas, kas integrē inženiertehniskos aprēķinus ar ģeometrisko modeli. Tas ļauj automatizēti modificēt būves izstrādājumus atbilstoši veiktajiem aprēķiniem. Automātiska rasējumu izstrāde BIM programmās ir attīstījusies jau augstā līmenī. Ražošanas procesos mēs varam runāt pa dažādu robotu ieviešanu, palielinot efektivitāti un kvalitāti. Tāpat aktuāli ir dažādu sensoru integrācija ražošanas ķēdēs. Sensoru iegūto datu analīze ļauj ievērojami uzlabot efektivitāti. Būvobjektā aizvien vairāk sāk lietot dažādu darbu virtuālas simulācijas, tādejādi būtiski paaugstinot darba drošību un efektivitāti. Neatņemama sastāvdaļa ir kvalitātes kontroles sistēma, ka pieejama planšetdatoros vai viedtālruņos un paplašinās VR (Virtual Reality) pielietošana iespējas.

 

Turpmākajās rakstu sērijās būs par BIM ieviešanu dažādās pasaules valstīs, normatīvi un standarti, programmatūru apskats, automatizācijas un digitalizācijas projekti un to radītās iespējas un daudzas citas tēmas.

Kā BIM procesu ieviešana var uzlabot tava uzņēmuma darbību? Iesaki sev interesējošu tēmu!

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.