Kā realizēt veiksmīgu BIM projektu?

Okt - 23
2018

Kā realizēt veiksmīgu BIM projektu?

Aizvien biežāk Latvijā tiek realizēti BIM projekti, taču salīdzinot ar citām valstīm mums vēl joprojām ir maz pieredzes šādu projektu realizācijā, kā arī trūkst speciālisti ar zināšanām par BIM. Pasūtītājiem var rasties daudz jautājumu, par to kādu ieguvumu BIM projekts var sniegt, kas vispār ir BIM projekts, kā realizēt šādu projektu, kas ir BIM projekta vadītājs u.c. Šajā rakstā piedāvājam uzzināt 3 galvenos nosacījumus veiksmīgai BIM projektu realizācijai.

1.UZDEVUMS. Kā jebkurš veiksmīgs projekts, arī BIM projekts, sākas ar skaidri nodefinētu pasūtītāja vēlmi projekta realizācijā. Lai arī šis nosacījums liekas pats par sevi saprotams, Latvijā samērā bieži pasūtītājs tomēr nespēj skaidri nodefinēt savas prasības un pieņemt lēmumus tālākai projekta virzībai. Tam par iemeslu var būt vēlme kārtīgi pārdomāt iespējamos variantus pirms gala lēmuma pieņemšanas vai var būt zema prioritāte projekta realizācijai starp citiem biznesa projektiem, vai arī tehnisko zināšanu trūkums. Gan Rietum Eiropā gan Skandināvijā ir izplatīts, ka agrīnā projekta stadijā pasūtītājs noalgo konsultantu tehnisko uzdevumu sagatavošanai. Šajā gadījumā pasūtītājam ir būtiski pārliecināties par konsultanta kvalifikāciju. Attiecībā uz BIM projektu realizāciju konsultants (BIM projekta vadītājs) palīdz nodefinēt sekojošas lietas:

BIM mērķi projektam – ko pasūtītājs iegūs realizējot projektu pēc BIM principiem (piem., visas projekta sadaļas korekti savietojas bez kolīzijām, precīzai apjomu sagatavošanai un tāmēšanas precizitātes paaugstināšanai, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, būvniecības izmaksu samazināšanai, projekta realizācijas termiņa samazināšana, projekta izstrāde, kas nodrošina efektīvu ēkas lietotāja biznesa efektivitāti u.c.). Mērķiem ir jābūt izmērāmiem, lai projekta gaitā pārliecinātos vai tie ir sasniegti.

Prasības projekta komandai un izmantojamās tehnoloģijas – detalizēti izklāstīt, kādas profesionālās kvalifikācijas ir nepieciešamas projekta dalībniekiem, kā arī kādas programmatūras un failu formātus nepieciešams lietot projekta realizācijā.

Projekta realizācijas process un gala rezultāts – tiek nodefinēts veids, kādā tiks organizēta komunikācija un datu apmaiņa (vienotā datu vide), kā nodrošinās projekta kvalitāti, kāda būs projekta detalizācijas pakāpe un kādi datu faili jānodod pasūtītājam.

Dokumentu ziņā šis pirmais posms sastāv no pasūtītāja informācijas prasībām un BEP jeb BIP (BIM izpildes plāns). Parasti BIM konsultants nodrošina arī BIM projekta vadītāja pienākumus pārraugot tā realizāciju no sākuma līdz ēkas nodošanai klientam un sagatavo nepieciešamos dokumentus. Bez dokumentu sagatavošanas tiek organizētas arī BEP sapulces, kurās kopā ar projekta dalībniekiem salāgo BIM izpildes plānu, un to pievieno līgumam kā pielikumu.

2.BIM PROJEKTA REALIZĀCIJAS UZRAUDZĪBA. Projektēšanas fāzē, kad informācija tiek veidota, BIM projekta vadītājs regulāri pārrauga sagatavotās informācijas kvalitāti un atbilstību sākotnējiem mērķiem. Katrs projekta dalībnieks nozīmē BIM koordinatoru, kura uzdevums ir savas sadaļas ietvaros nodrošināt tās atbilstību BIM izpildes plānam. BIM koordinators ir kvalificēts speciālists programmatūru lietošanas un savietošanas jautājumos. Bieži BIM projektu realizācija tiek apdraudēta, ja uzsākot projektēšanu izrādās, ka kaut viens no dalībniekiem tomēr nespēj izpildīt uzņemtās saistības. Kā biežāk izplatīto piemēru var pieminēt, kad projektētājs strādā 2D, bet 3D modeli sagatavo kaut kad vēlāk – faktiski projekta rasējumi un 3D modelis ir divas atsevišķas lietas radot daudz problēmu. Šeit jāatceras, ka BIM projektos rasējumi rodas no 3D modeļa, nevis 3D modelis no rasējuma. Šajā stadijā nenoliedzami ieguvēji ir paši projektētāji, jo būtiski uzlabojas projektēšanas efektivitāte, taču pasūtītājs iegūst kvalitatīvu projektu un citu papildus informāciju, kas dos ievērojamu ieguvumu ēkas būvniecības un ekspluatācijas laikā. Projekta nodošanā ir jāiekļauj procesi informācijas atbilstības un kvalitātes pārbaudei.

3.BIM pielietošana. Kad projektēšanas fāzē ir veiksmīgi sasniegti uzstādītie mērķi, laiks iegūto informāciju pielietot turpmākajā projekta realizācijā. Būvniecības stadijā modelis dod ievērojamas priekšrocības gan apjomu noteikšanā un tāmēšanā, gan arī darbu plānošanā un darba drošības uzlabošanā. Ja būvniekam ir savs BIM speciālists, tad ir iespējams esošo modeli papildināt ar būvlaukuma iekārtojumu, darba drošības aprīkojumu un citu informāciju. Strādnieku brigādes katru dienu var iepazīties ar veicamajiem darbiem 3D modelī, tādejādi samazinot riskus vienlaikus palielinot veicamo darbu efektivitāti un kvalitāti. Modelis un projektēšanā papildus sagatavotie dati paver plašas iespējas būvniecības procesu un materiālu optimizācijā, tādēļ kvalitatīva projektēšanas informācija ir būtiska būvniecības izmaksu samazināšanai.

Tāpat arī ekspluatācijas laikā ir iespējams izmantot gan projektēšanas, gan būvniecības stadijā sagatavotos datus. Visizplatītākais datu pielietojums ir tos sagatavot atbilstoši COBie standartam, kas ļauj apsaimniekotājam vieglāk pārraudzīt ēkas aprīkojumu, veikt tā apkopes, pasūtīt rezerves daļas,  kā arī sagatavot apkopes un remonta žurnālus. 3D modeļi gan no projektēšanas stadijas, gan būvniecības stadijas (kā uzbūvēts) ļauj pirms darbu veikšanas sagatavoties, tādejādi samazinot to izpildes laiku. Kā piemēru var minēt situāciju, kad darbinieks pirms iekārta apkopes pārliecinās par piekļuves iespējām (vai nepieciešams palīg aprīkojums) kā arī izpēta attiecīgās iekārtas tehnisko specifikāciju, vai piemēram mainot spuldzīti pārliecināties par to kāda tieši ir nepieciešama.

Apkopojot iepriekš aprakstīto var teikt, ka veiksmīga BIM projekta realizācijā ir svarīgi nodefinēt precīzus un korektus BIM mērķus, sagatavot BIM izpildes plānu, pārraudzīt projekta atbilstību nospraustajiem mērķiem, kā arī pielietot iegūto informāciju projekta stadijās, kur tā dod vislielāko pienesumu pasūtītājam.

Ja jums nepieciešama palīdzība BIM projekta realizācijā, sazinieties ar mums!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.