BŪVPROJEKTU EKSPERTĪZE

Piedāvājam veikt būvprojektu ekspertīzes ne tikai trešās grupas ēkām, bet arī pēc pasūtītāja pieprasījuma jebkuras ēkas projektam.

Saskaņā ar būvniecības likumu būvekspertīzes tiesīgi veikt tikai sertificēti būvspeciālisti būvekspertīzes specialitātē. Būvekspertīzes uzdevums ir veikt profesionālu tehniskā projekta izvērtējumu un pārliecināties par tā atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Ar detalizētāku informāciju var iepazīties Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā:

//bvkb.gov.lv/lv/buvekspertizes-biezak-uzdotie-jautajumi