Izglītība un informācija par BIM

Nov - 21
2017

Izglītība un informācija par BIM

Katrā laikmetā ir bijuši noteikti resursi un zināšanas, kas nodrošināja attīstību un augstāku dzīves līmeni. Akmens laikmetā tas bija uguns iegūšana un krama apstrāde, dzelzs laikmetā zināšanas dažādu metālu iegūšanā un apstrādē, pirmās industrializācijas laikā tās bija zināšanas par  ražošanas iekārtām un iespēja rūpnieciski ražojot samazināt preču cenu, veicinot to pieejamību plašākām cilvēku masām. Šodien mēs varam šos principus attiecināt uz informāciju. Jebkāda veida informācija ir resurss, bet zināšanas par informāciju rada attīstības iespējas.

Latviešu tautas paruna “ Mūžu dzīvo, mūžu mācies” bijusi aktuāla visos laikos, taču mūsdienās vēl jo vairāk. Straujā tehnoloģiju attīstība liek cilvēkiem apgūt aizvien jaunas un jaunas lietas gan profesionālajā karjerā gan ikdienā. Runājot SITERA kontekstā, zināšanas par BIM tiek papildinātas akadēmiskā izglītības iestādē ZIGURAT. Šī ir maksas izglītība, kas ilgst 18 mēnešus. Mācību procesā tiek aptverts viss ēkas vai būves dzīves cikls un ar to saistītie procesi. Tiek apgūtas dažādas BIM programmatūras, kas aptver visas projektēšanas disciplīnas. No vienas puses, tas ir liels izaicinājums, piemēram, konstrukciju inženierim apgūt arhitektu tīklu inženieru programmu pamatus, bet no otras, tas dod lielas iespējas dažādu procesu efektivizācijai projekta ietvaros izmantojot tieši šīs zināšanas. Tradicionāli, projektēšanas disciplīnu apmācības tiek nošķirtas atsevišķās specialitātēs, taču BIM izglītības mērķis ir šo plaisu mazināt un parādīt, kā tās darbojoties kopā var realizēt veiksmīgus būvprojektus. Bez tam, apmācības notiek starptautiskā līmenī, kas dod vienreizēju iespēju iepazīt būvniecības speciālistus no dažādām pasaules valstīm. Kopā realizējot dažādus mācību projektus var praktiskā veidā uzkrāt pieredzi un uzzināt par citu valstu pieredzi BIM ieviešanā. ZIGURAT mācību programmā “ Global BIM management” piedalās studenti, kam būvniecības nozarē ir 10 un vairāk gadu pieredze. Šī programma lieliski papildina nozares speciālistu zināšanas par aktuālām tehnoloģijām nozarē un to praktisko pielietojumu. ZIGURTA institūts sadarbojas ar visiem lielākajiem būvniecības programmatūras izstrādātājiem un dažādām BIM organizācijām, kā piemēram Building Smart un CanBIM. Apmācības veic gan akadēmiķi gan arī nozarē respektabli BIM eksperti, tādejādi nodrošinot teorētisko zināšanu apgūšanu un to praktisku pielietošanu uzreiz projektos. Šīs programmas laikā students var iegūt BIM speciālista zināšanas (modelēšana un savietojamība), BIM eksperta zināšanas (būvniecības informācijas pārvaldība projektos un organizācijās), BIM menedžmentu, ieviešanu, kā arī ilgtspējīgas būvniecības principus, ēku un būvju ekspluatāciju un apsaimniekošanu saskaņā ar BIM principiem. Vairāk par šo programmu varat uzzināt ZIGURAT mājaslapā.

Bez iepriekš pieminētā ZIGURAT institūta, BIM izglītībai ir arī citas iespējas. Pasaulē viena no lielākajām problēmām BIM izglītībā ir kvalificēta mācībspēka trūkums, kā arī esošo mācību programmu papildināšana ar BIM kursiem. Attīstītākajās valstīs pamazām tiek ieviesta BIM apmācība jau esošajās mācību programmās, taču lielākā daļā gadījumu, tie ir kā atsevišķi kursi vai specialitāte. Ir augstskolas, kas piedāvā iegūt maģistra grādu BIM specialitātē. Arī Latvijā sper pirmos soļus BIM izglītības virzienā. Dažās valstīs BIM pielietojums straujāk ir izplatījies tieši būvniecības procesos. Tas saistīts ar to, ka BIM apmācība tiek nodrošināta arodskolās un būvobjektā ir speciālisti ar attiecīgām zināšanām. Piemēram darbs ar 3D lāzer skeneri vai būvniecības objekta apsekojums izmantojot dronus, papildinātā realitāte un daudzas citas zināšanas par tehnoloģiju, ko var samērā ātri apgūt. Tāpat BIM apmācību programma veido un attīsta programmu izstrādātāji, protams tie bieži ir kontekstā ar attiecīgās programmas apmācību.

Mūsdienās bez akadēmiskas augstākās izglītības, lielāka nozīme ir dažādiem kursiem un nelielām mācību programmām, kas ļauj īsā laikā, par samērojamām izmaksām papildināt savu profesionālo kvalifikāciju. Tas ļauj darba ņēmējam saglabāt savu konkurētspēju darba tirgū. Izglītības dokuments pats par sevi negarantē, ka jaunais speciālists ir piemērots un zinošs attiecīgajam darbam. Praktisks zināšanu pielietojums un orientēšanās nozares aktualitātēs var nodrošināt labākus darba rezultātus. Arī pašmācības ceļā iegūtām zināšanām var būt būtiska nozīme, ja tikai prot tās pielietot ikdienas darbā. Šeit pievienojam dažas saites uz lapām, kur var iegūt plašāku priekštatu par BIM un varbūt pašmācības ceļā ko noderīgu apgūt.

Kopumā par BIM izglītību varētu teikt ka iespēju ir daudz, ja neaprobežojamies tikai un vienīgi ar Latvijā pieejamo. Katram atliek tik izvērtēt piemērotāko veidu zināšanu ieguvei, un kā jau iepriekš uzskaitījām, to var darīt augstākajās izglītības iestādēs, dažādās tālākizglītības programmās tiešsaistē vai klātienē, tāpat ir pieejami dažādi kursi un semināri. Un protams arī pašmācību ceļā apgūtas zināšanas.

Kādi būs tavi pirmie soļi BIM? Ja ir jautājumi par šo tēmu, vai interesē cita aktuāla BIM tēma, raksti mums!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.