SIA “Sitera” piedalās Eiropas Savienības atbalsta programmā

Feb - 20
2024

SIA “Sitera” piedalās Eiropas Savienības atbalsta programmā

Sveiki!

SIA Sitera komanda ir priecīga dalīties ar jums par savu piedalīšanos Eiropas Savienības atbalsta programmas projektā “Atbalsts procesu digitalizācijai” (//www.liaa.gov.lv/lv/programmas/atbalsts-procesu-digitalizacijai), Līguma Nr.17.2-5-L-2024/77 Mūsu pieredze un dalība šajā projektā ir aicinājums arī citiem uzņēmumiem pievienoties digitālajai attīstībai un inovācijām.

Projekta mērķi

Ir jāsper soli pretī uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācijai un attīstībai komercdarbībā, un esam pārliecināti, ka tas sniegs iespēju paaugstināt produktivitāti un radīt augstāku pievienoto vērtību savos darbības procesos. Projektā tiek piedāvāti granti, lai atbalstītu mērķtiecīgu resursu ieguldījumu digitālajā attīstībā.

Mana pieredze

Esam gandarīti par iespēju būt daļai no šī projekta, kas ne tikai atbalsta uzņēmējdarbības izaugsmi, bet arī veicina Latvijas konkurētspēju digitālajā vidē. Mēs asam ieguvuši vērā ņemamus uzlabojumu produktivitātē un efektivitātē, pateicoties atbalsta programmas grantam.

Aicinājums citiem uzņēmumiem

Šis nav tikai mūsu stāsts – tas ir aicinājums jums piedalīties šajā digitālajā transformācijā. Atbalsta programma sniedz iespēju ne tikai saņemt finansiālu atbalstu, bet arī pārņemt labo praksi, ko esam ieguvuši šajā ceļojumā. Dalieties ar šo iespēju ar savu uzņēmumu kopienu un veidojiet kopīgu digitālo nākotni.

Kāpēc piedalīties

  • Paaugstiniet efektivitāti: Digitālās tehnoloģijas var ievērojami uzlabot jūsu uzņēmuma procesus un paaugstināt darbības efektivitāti.
  • Radīt pievienoto vērtību: Digitalizācija ne tikai samazina izmaksas, bet arī palīdz radīt jaunas iespējas un pievienot vērtību jūsu pakalpojumiem vai produktiem.
  • Būt konkurences priekšgalā: Digitālā transformācija ir svarīgs konkurences priekšnosacījums, un šī programma dod jums līdzekļus šim izaicinājumam.

Kopā virzieties uz digitālo nākotni

Es aicinu jūs izmantot šo iespēju un dalīties savā pieredzē. Kopā mēs varam stiprināt mūsu uzņēmumus un veicināt Latvijas digitālo attīstību. Neaizmirstiet dalīties ar savu stāstu un inspirēt citus pievienoties šai digitālajai revolūcijai!

Paldies!

#Atveselosanasfonds, #NextGenerationEU #NextgenEU, #InvestEU